Kā iepirkties interneta veikalā?


1. Izvēlies preci, izvēlies daudzumu, preces saņemšanas datumu un laiku un pasūti preci.
2. Veic pasūtījuma apmaksu pilnā apmērā.
3. Saņem e-pastā apstiprinājumu, ka esam saņēmuši pasūtījuma apmaksu un saņemiet preci pasūtījumā norādītajā datumā un laikā.
4. Saņem preci Durbes ielā 4, Rīgā vai ar piegādi.

Visas cenas norādītas ar PVN.

Vispārīgie noteikumi:

 1. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces atbilstoši Pircēja pasūtījumam.
 2. Gadījumā, ja Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, Pārdevējs informē par to Pircēju vienas dienas laikā vai pēc iespējas ātrākā laikā no pasūtījuma noformēšanas brīža.
  Piegādes un samaksas kārtība:
 3. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu.
 4. Pasūtījuma piegādes izmaksas tiek papildus pievienotas rēķinam. Par piegādes izmaksām Pārdevējs un Pircējs vienojas atsevišķi.
 5. Pircējs veic apmaksu par preci pilnā apmērā, veicot pasūtījumu.
 6. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma 2 (divas) darba dienas iepriekš pirms preces saņemšanas. Lai atteiktos no preces, Pircējs nosūta e-pastu uz veikals@h2obanketi.lv par atteikšanos no pasūtījuma. Nauda par preci tiek atgriezta 50%( piecdesmit procentu) apmērā, 30(trīsdesmit) darba dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas. Ja Pircējs vēlas atteikties no preces saņemšanas vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms preču saņemšanas, nauda par preci netiek atgriezta.
 7. Pircējam nav tiesību atteikties no iegādātās dāvanu kartes.
 8. Pircējam, pasūtījuma veikšanas brīdī, ir tiesības atzīmēt vai e – pasts tiek pievienots datu bāzei. E – pasta sūtījumos Pārdevējs informē Pircēju par mārketinga jaunumiem un atlaidēm.
 9. Maksājumi tiek veikti STRIPE platformā.
 10. Privātuma politika. Datu pārzinis – SIA “FABRIKAS RESTORĀNS”, reģ. Nr. 40203299758, adrese: Balasta dambis 70 – 11, Rīga, LV-1048, e-pasts: veikals@h2obanketi.lv.  Personas dati –  informācija, kas attiecās uz fizisku personu, piemēram, personas kods, adrese, tālruņa numurs u.tml. Lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret Jums kā klientu, mums nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus. Jūsu personas dati tiks iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sniegtu Jums savus pakalpojumus. Mēs iegūstam Jūsu datus tieši no Jums, ko Jūs aizpildiet pie pasūtījuma veikšanas un pasūtījuma apmaksas. Mēs aizsargājam Jūsu personas datus, ievērojot īpašu piesardzību un izmantojot tam piemērotas datu aizsardzības metodes. Mēs glabājam Jūsu datus vismaz tik ilgi, cik ilgi Jūs esat mūsu klients. Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Pēc klientu attiecību izbeigšanas datu saglabāšanas periods ir atkarīgs no to veida, lietošanas mērķa un likumā noteiktās informācijas glabāšanas termiņa. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, datu pārziņa leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). Datu glabāšanas laikā mēs ievērojam likumā noteiktās prasības. Pārdevējs apsolās neizpaust Pircēja datus trešajai personai, izņemot gadījumus, ja Pircēja datus pieprasa tiesībsargājošās iestādes. Pārdevējs īsteno dažādas drošības pasākumus, lai pasargātu personas datus, taču nevaram pilnībā garantēt datu saglabātību un nesankcionētu piekļuvi personas datiem ļaunprātīgos nolūkos.